Pagine

confrontandoci

Nato per parlare di disabilità intellettiva, man mano ho aggiunto un pò di tutto...poesie, cucina, aforismi, racconti...ecc. :)


05/04/13

Jugale e ra trippa


Jugale e ra trippa (fiaba calabrese)

Na vota 'a mamma disse a Jugale:
- O Jugà, iu vaju a ru jume a lavare. Vide ca c'è 'na trippa, mintila a cocere ca quannu tuornu n'a mangiamu. Te raccumannu: cocila  bona!
Jugale  mintiu  'a cassarola cu l'acqua supra 'u fuocu e ra trippa intra. Chiù tardu pe vidire si era cotta 'a 'mpilau  cu na brocca e  tutta a fetenzia  le schicciau a ru mussu.
Quannu a mamma tornau le cuntau chi l'era successu, A mamma cominciau a gridare pue ce disse:
- Tu l'avia 'e lavare bona bona,  cu tanta acqua. Va  a ra lavare, ma sulu duve c'è acqua assai.

Cussì Jugale parte, ma siccome l'acqua le paria sempre poca, camina camina arriva a ru mare .Finarmente,  dice, ca 'a puozzu lavare,

  Lava e lava; dopu avire lavatu pe  na matinata, penzau:
- E mo a chine domannu si è  bona lavata?
Mentre guarda  'ngiru vide na barca mienzu 'u mare. 
Allora se minte a gridare a ri pescaturi:
- A vue! a vue! lestu, lestu! veniti ccà! veniti ccà!
I piscaturi  dicenu:
-Tornamu 'nterra ca ha d'essere successu 'ncuna cosa  'e malu! c'è n'uominu chi pare disperatu.
Arrivati domannanu a Jugale:
-Chi t'è successu? Pecchì gridi tantu?
-Nente! Volia sulu sapire si sta trippa è lavata bona!
Pe tutta risposta i piscaturi piglianu i remi e ce fanu  'na bona mazziata.
Jugale ciangiennu domanna:
Ma chi vaju fattu, ca me minati cussì?
-N'hai fattu perdere tiempu!  Mo pe riparare grida sempre:
-Signure , facitili curriri!
- Allora Jugale, tuttu ruttu pe re lignate c'avia avutu, sinne va chianu chianu gridannu sempre: 
- Signure, facitili  currire! Signure, facitili  currire!


Camina, camina arriva a nu vuoscu duve c'era nu cacciature appostatu pe pigliare nu riepule.

Jugale se minte a gridare:
- Signure,facitili currire!  Signure, facitili currire! 
Cussì 'u riepule scappa e ru cacciature arrabbiatu s'abbicina e ru comincia a minare.
Jugale ciangiennu domanna:
Ma chi aju fattu? c'avia de dire?
Avie de dire:
Signure, facitili ammazzare!
Jugale se  piglia  'a trippa  e sinne va ripetiennu:
Signure, facitili ammazzare!
Trova due chi se 'mbriganu e comincia a gridare:
-Signure, facitili ammazzare! 
Chiri due lassanu e se 'mbrigare e vanu versu Jugale e ru comincianu a minare.
Jugale cu tutte l'ossa rutte, domanna : 
- Ma chi avia de dire?
-Avie e dire :
-Signure, lassatili spartire!
Jugale, ciangiennu  sinne va e arriva a ru paise. Passa davanti 'a ghiesa e vide dui ziti cu tanta gente.
Allora comincia a gridare:
- Signure facitili spartire!
'Un ve dicu chi fanu i parienti; s'abbicinanu e  ci ne dunanu  tante ca Jugale  mancu se po  moticare.
- Disgraziatu, 'mbece de augurare bona fortuna a ri ziti,ce dice 'mpemmu se spartenu!
Jugale ancora ciangiennu domannau :
- E chi avia de dire ? 
- Signure, facitili ridere! oje è 'na  bona jornata!  

Jugale piglia a trippa e  si ne va.
Passa davanti a na casa duve c'era nu muortu. Allora comincia a gridare:
-Signure facitili ridere. Oje è na bona jornata!
Allora a gente nesce fora e  ci ne duna  tante ca un be dicu.
Jugale restau mienzu muortu 'nterra. Stavota  le mancau a forza de domannare chi avia de dire.
Musciu, musciu tornau a ra casa. E ra trippa? A trippa 'un l'avia chiù! cu tante mazziate chisà duv'era finuta!
Cussì quannu tornau a ra casa a mamma ce dunau 'u riestu.

fonte

Nessun commento: